Följ med på en tripp - från tanke till trapp!

Att beställa en trappa är en process och man behöver ta ställning till en rad olika frågor gällande trappens utseende och form. En trapp benämns ofta som husets smycke, samtidigt som det är en inredningsdetalj som utsätts för oerhört mycket slitage, varför man bör ha höga krav på kvalitet, material och ytbehandling. Följ med på en tripp från tanke till trapp....

Vår erfarenhet - din trygghet
Vi är sedan ett tjugotal år specialiserade på måttbeställda trappor - vilka vi tillverkar, levererar och monterar efter tycke och smak, behov och utrymme. Materialet kan komma från egen skog och vi har även tillgång till svensk ek.

 

Material
Vi tillverkar trappor i furu eller ädlare träslag såsom ek, bok eller björk. Vanligt just nu är trappor tillverkade i ek, eftersom det är ett tåligt trappmaterial.

 

Blanda material
Ett vanligt tillverkningssätt är att till exempel använda furu i ej synliga vagnstycken - medan synliga steg och eventuellt sättsteg, som utsätts för högre slitage, kan vara av ek.

 

Från skiss till verklighet!

Bild 1.
Bild 1.
Bild 2.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 3.

Platsbehov
En trappa är utrymmeskrävande vilket kan vara svårt att beräkna för en lekman. Kontakta alltid en fackman eller din trapptillverkare innan du tar upp hål i golv och bjälklag. Gäller det en trappa till en nybyggnation finns oftast ett färdigt utrymme för en trapp med på husritningen.

Olja Lacka Lasera Måla

        ?

eller kombinera...!

 

- Ytbehandlingen kan man göra själv vilket sänker totalkostnaden för trappen...

Ytbehandling
Gällande ytbehandling är det som vanligt bara fantasin som sätter gränser för hur en färdig trappa kan komma att se ut.

Ett råd kan vara att låta de delar som utsätts för mest slitage; steg, sättsteg och handledare vara lackade eller oljade. Medan räcken och synliga vagnstycken kan målas i någon annan kulör.

En annan variant är att till exempel tillverka en massiv furutrappa och lasera hela eller delar av den i någon kulör. Boktrappen ovan (bild 3) laserades senare i svart vilket vi dessvärre inte kan visa på bild.

Titta in till vårt trappgalleri och se hur andra har tänkt!

 

Träförädling - uppsågning av ekstockar med hjälp av portabelt sågverk.
Träförädling - uppsågning av ekstockar med hjälp av portabelt sågverk.
                    Torkprocess!
Torkprocess!

Trappmodeller
Det finns några grundmodeller på trappor vilka sen modifieras beroende på höjdmåttet mellan golv-golv och var trappen ska landa.

 

- Rak Trapp

- L-Trapp

- U-Trapp

- S-Trapp

- T-Trapp

 

Utformning
Trappens placering i huset avgör vilken form den kan ha. På bilden (bild 1) ser ni en högersvängd L-Trapp vilket var det enda alternativet i just detta begränsade utrymme. Är trappen mer central och utrymmet obegränsat - då är trappvarianterna närmast oändliga.

 

Olika steghöjder och mått

En ultimat bekväm trapp har steghöjd på 180 mm och ett stegdjup på 250 mm. När man ritar en trapp har man även gånglinjen (bild 2) att ta i beaktning - var i trappen går man helst och bäst!

När det är högt i tak kan man behöva lägga till ett vilplan i mitten av en trapp - allt för att göra trappen mer bekväm att gå i. Ibland har man lagt vilplanet som första steg - likväl en intressant detalj som en praktisk lösning (bild 3).

 

Stängd eller öppen trapp
En trappa kan tillverkas med sättsteg - en så kallad stängd trappa. Fördelen med en stängd trapp är att utrymmet under trappen går att utnyttja till förrådsutrymme och att trappen verkar mer robust och säker.

En trapp kan också tillverkas utan sättsteg, en så kalla öppen trapp. Fördelen med en öppen trapp är att den dels är lättstädad och att den släpper igenom mer ljus.

Praxis är att man vid tillverkning av en öppen trapp monterar en list på undersidan av steget, i syfte att öka barnsäkerheten.

 

Måttagning och montering:
För att undvika onödiga misstag tar vi alltid själva måtten för trappen på plats och av samma anledning monterar vi alltid våra trappor.
Kostnaderna för detta ingår därför alltid i trappriset om inte annat blir överenskommet.

Trappräcke och handledare
Dessa delar av trappen kan ibland levereras en tid efter själva trappleveransen. Men man behöver ändå tänka igenom dess utseende och i vilket material de ska tillverkas.

VAD KOSTAR EN TRAPPA ?

Kostnaden för olika trappor beror på utförande, storlek, materialåtgång och ytbehandling.

Kostnad för frakt och montage ingår i priset utom vid särskilda fall vilket då anges tydligt i offert!


Priside - Ring 070-21 66 906!